Vriend van

Word vriend van Stichting Uit de Klei!

Hecht u ook veel waarde aan het behouden van West-Fries cultureel erfgoed? Word dan vriend van stichting ‘Uit de Klei’ en ondersteun o.a. het educatieve theaterproject ‘Door de ogen van…’
U kunt vriend worden als particulier of als bedrijf.

Wie zijn wij?

Stichting Uit de klei is in september 2019 opgericht en is een initiatief van 5 rasechte Westfriezen die op cultureel en sociaal gebied zeer betrokken zijn in de samenleving. Om deze betrokkenheid verder te versterken en culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven te kunnen ondersteunen hebben zij deze stichting opgericht. Uit de klei heeft geen winstoogmerk en heeft een culturele ANBI-status.
Een van de voornaamste doelen van Uit de klei is het bevorderen en verspreiden van cultuureducatie en cultuurparticipatie in de regio West-Friesland, in het bijzonder op het gebied van theater.
Dit verwezenlijken wij door het ontwikkelen, produceren, organiseren en/of uitvoeren van creatieve culturele presentaties, films, tentoonstellingen en voorstellingen in de ruimste zin van het woord.

‘Door de ogen van …’

‘Door de ogen van..’’  is een vijfjarig theaterproject dat aanhaakt bij de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Het is een cultureel en educatief project waarin de verbondenheid met onze geschiedenis en onze omgeving wordt versterkt. Niet alleen worden in dit project de herinneringen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend gehouden. Ook wordt het besef vergroot dat na 75 jaar vrijheid, in tijden van een wereldwijde pandemie, vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen.
Elk jaar organiseren wij een theatervoorstelling op locatie in het kader van verschillende thema’s. Ieder jaar staat er een ander thema centraal. De vijf thema’s zijn: Op de vlucht, in verbinding, in verzet, bevrijding en hoop.
Daarnaast organiseren wij gedurende het jaar tentoonstellingen en bijeenkomsten die bijdragen aan het bevorderen en verspreiden van cultuureducatie. 
Mochten de bovenstaande projecten niet mogelijk zijn wegens maatregelen omtrent corona, dan zullen wij ons project in de vorm van een film/documentaire aan u presenteren. Eerder dit jaar maakte wij een korte film over het West-Friese verzet en de Engelse wapendroppings op de Zomerdijk. Bekijk de film hier op deze website.

_____________________________________________________________________

Vriend als particulier:

Wat bieden wij:

 • Ieder jaar gratis toegang tot onze theatervoorstelling op locatie
 • Ieder jaar een uitnodiging voor een inspiratieavond

Wat vragen wij:

 • U kunt vriend worden van Stichting uit de Klei met een jaarlijkse bijdrage van €35,- voor 1 persoon of €50,- voor 2 personen.
 • U kunt uw gegevens via het formulier onderaan deze pagina aan ons doorgeven en uw bijdrage overmaken naar IBAN:  NL04 RABO 0352 4782 92. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

_____________________________________________________________________

Vriend als bedrijf:

Wat bieden wij:

 • Ieder jaar gratis 2 toegangskaarten tot onze jaarlijkse theatervoorstelling op locatie
 • Ieder jaar een uitnodiging voor een inspirerende vooravond van onze voorstelling
 • Naamsvermelding in het programmaboekje/vermelding website

Wat vragen wij:

 • U kunt bedrijfsvriend worden van Stichting Uit de klei voor €100,-
 • Voor €250,- of meer wordt u ook uitgenodigd voor een jaarlijks theaterdiner en krijgt u op onze website een link naar uw bedrijf.
 • U kunt uw gegevens via het formulier onderaan deze pagina aan ons doorgeven en uw bijdrage overmaken naar IBAN:  NL04 RABO 0352 4782 92. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

_____________________________________________________________________

Periodieke schenking:

Wilt u onze stichting structureel steunen? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Neemt u gerust contact met ons op via onderstaand formulier, wij zullen de fiscale voordelen graag aan u toelichten.

De voordelen op een rij:

 • U mag uw schenkingsbedrag voor 125 % aftrekken van uw belastbaar inkomen (Indien u een tarief van 49,5% inkomstenbelasting betaalt, dan kost een schenking van 400 Euro, u netto 152,50 Euro)
 • Stichting Uit de klei heeft een culturele ANBI status en hoeft geen schenkbelasting te betalen.
 • Stichting Uit de klei kan 5 jaren rekenen op uw steun.

U kunt onderstaand formulier downloaden en ingevuld aan ons opsturen. U kunt ook contact met ons opnemen, dan regelen wij dit tesamen met u.

Overeenkomst Periodieke gift St. Uit de klei
_____________________________________________________________________

Indien u vriend wilt worden van onze stichting kunt u onderstaand formulier invullen.