ANBI Status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van elke ANBI wordt verwacht dat zij een (financiële) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie en een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

STICHTING Uit de klei

Stichting Uit de klei heeft een culturele ANBI status, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied.

Donateurs van Stichting Uit de klei hebben dan een extra belastingvoordeel, omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

Naam instelling: Stichting Uit de klei
RISNnumer: 860447674
Contactgegevens: stichtinguitdeklei@gmail.com
Adres: Dokter Poolstraat 32, 1718 PB Hoogwoud