ANBI Status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van elke ANBI wordt verwacht dat zij een (financiele) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie en in de toekomste een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

STICHTING Uit de klei

Stichting Uit de klei heeft een culturele ANBI status, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied.

Donateurs van Stichting Uit de klei hebben dan een extra belastingvoordeel, omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

Naam instelling: Stichting Uit de klei
RISNnumer: 860447674
Contactgegevens: stichtinguitdeklei@gmail.com
Adres: Hanebalk 10, 1718 EG Hoogwoud