Door de ogen van …

Vanwege Corona situatie is dit buitenproject voorlopig uitgesteld. Voor 2021 is deze productie omgebogen tot de korte documentaire “door de ogen van” en de binnenvoorstelling “Zwarte avond monologen”

 Theaterproject ‘Door de ogen van…’

Locatietheater in en om de Mandrill.

Historisch, betekenisvol en ontroerend.

‘En bovendien moet verhalen worden verteld’. (…) Omdat verhalen betekenis geven aan de gebeurtenissen en omdat zonder betekenis alles zinloos wordt.’ (uit: Grand Hotel Europa 2018)

 

Op 5 mei 2020 is het precies 75 jaar geleden dat heel Nederland werd bevrijd en de Tweede Wereldoorlog hier ten einde kwam. Een belangrijke  scharnierpunt in onze vaderlandse geschiedenis en de impact van deze oorlog is nu nog steeds zichtbaar en voelbaar. 

Wij, theatermakers Lore Koelemeijer en Tim de Haan willen in dit theatrale project, vanuit diverse invalshoeken, deze impact belichten en verbeelden.

Als startlocatie hebben we gekozen voor boerderij De Mandril in Opmeer.

(Grote Zomerdijk 61, 1715 KS Spanbroek)

Op 11 juni 1945, ruim een maand na de bevrijding, werd op het weiland achter De Mandrill een bevrijdingsfeest gehouden. Het was een feestelijke demonstratie van een illegale wapendropping waar zelfs het vermaarde Polygoonjournaal verslag van heeft gedaan.

De Mandrill is de naam van het droppingsveld dat de Engelsen in 1944, in samenwerking met het verzet in West-Friesland, gekozen hadden om het verzet in Nederland te voorzien van wapens en goederen.

 

Met dit theatrale project willen wij de herinneringen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog  levend houden, stilstaan bij de impact die oorlog heeft op mensen en het besef vergroten dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen.

Letterlijk en figuurlijk zullen wij deze herinneringen en verhalen verbeelden vanuit de ogen van diverse doelgroepen.  Door de ogen van de degenen die de Tweede Wereldoorlog zeer bewust hebben meegemaakt, zoals de onderduiker en de verzetsstrijder. Maar ook door de ogen van de naoorlogse generatie, de jongeren,  de nieuwkomer en de vluchteling van nu.

Dit project duurt 5 jaar, waarbij in ieder jaar een thema centraal staat. Na deze periode hopen wij dat dit initiatief dusdanig gewaardeerd wordt, zodat we het kunnen borgen voor een lange periode.

 

De 5 thema’s zijn: Op de vlucht,  In verbinding, In verzet, Bevrijding en Hoop

In 2020 zal het thema Bevrijding centraal staan.

Op De Mandrill zal een tentoonstelling worden ingericht en wordt een educatief programma gepresenteerd voor jongeren tussen de 11-16 jaar.  Daarnaast zal in juni 2020, 75 jaar na dato, een nieuwe theatrale demonstratie plaatsvinden op het weiland van De Mandrill. Een totaalbeleving voor publiek én spelers.

Naast waardevol archiefmateriaal en de verhalen die inmiddels zijn opgetekend, zal een groot deel van de inhoud van dit project worden bepaald  uit de opbrengst van gesprekken en interviews die wij en de jongeren van nu zullen houden met de jongeren van toen. Om deze groepen samen te brengen zal een oproep worden gedaan aan de nu nog levende generatie, geboren voor 1936, om in gesprek te gaan met de huidige jonge generatie.

 

Het project ‘Door de ogen van…’ is een initiatief van stichting Uit de klei. Een van de voornaamste doelen van deze stichting is het behoud en de verrijking van ons cultureel erfgoed in onze regio.

Daarnaast wordt dit project ondersteund door ‘Theater na de Dam’ . Een inmiddels landelijk fenomeen ( Wat in 2010 begon in zeven theaters rond de Dam in Amsterdam is inmiddels uitgegroeid tot een breed gedragen theatertraditie die uniek is in de wereld. ), die meer dan 100 van dit soort initiatieven zal begeleiden

Verder zal er samengewerkt worden met stichting Culturele Staten dat i.s.m. de gemeente Opmeer een productie rondom 4-5 mei organiseert, het Talentenheater Hoorn, het Westfries Archief, educatief WO2 centrum Medemblik en diverse historische verenigingen uit de regio.

 

Omdat we de  verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nooit mogen vergeten, blijft

Herdenken en vieren urgent. Daarom dit langdurig project, waarbij we een zo breed mogelijk publiek willen bereiken.  ‘Dat nooit meer’ hebben we gezegd en dus moeten we alert zijn en  ons realiseren waar het toch weer dreigt te gebeuren en de ogen openhouden voor andere verschijningsvormen van moordzucht, terreur of onverschilligheid tegenover het leed van anderen.

Het project ‘Door de ogen van…’  wil ontroeren, prikkelen, verwonderen en reflecteren, waardoor we oog houden voor elkaar.

‘Door de ogen van..’  biedt een actueel perspectief biedt op de Tweede Wereldoorlog en de wereld van vandaag.

De theaterlocatie De Mandrill is voor ons bij uitstek de plek om vragen en gedachten over de geschiedenis, oorlog en vrijheid levend, concreet en persoonlijk te maken.

Met dit project willen wij in deze regio een nieuwe traditie op gang brengen en in stand houden die door theatermakers, artiesten, theaters én met name jong publiek de komende jaren opgepakt en zelfstandig doorgezet wordt.

 

Lore Koelemeijer

Tim de Haan

 

September 2019